bibliographie

CHEN Peifen 陈佩芬, Xia Shang Zhou qingtongqi yanjiu 夏商周青铜器研究. Shanghai 上海 : 上海古籍出版社, 2004, 3 volumes (夏商周编, 西周编, 东周编).

GAO Ming 高明, Zhongguo guwenzixue tonglun 中國古文字學通論. Beijing : Beijing Daxue, 1996, 5 + 3 + 478 p.

GUO Moruo 郭沫若 (1892-1978), Liangzhou jinwen daxi tulu kaoshi 兩周金文辭大系圖录攷釋. Beijing : Kexue, coll. « kaoguxue zhuankan 考古學專刊 », (3 vols.). 1957.

MA Chengyuan 馬承源 (1927-2004), Shanghai bowuguan cang bao lu 上海博物館藏寶錄. Shanghai : Shanghai wenyi, 1989,

MA Chengyuan 馬承源 (1927-2004), Shang Zhou qingtongqi mingwenxuan 商周青銅器銘文選 (recueil d’inscription sur bronze de la période Shang et Zhou). Beijing : Wenwu, 1990, (4 vol.)

MA Chengyuan 馬承源 (1927-2004), Zhongguo gudai qingtongqi 中國古代青銅器. Shanghai : Shanghai renmin, 1982. 164 pages

SHIRAKAWA Shizuka 白川静, Kinbun no sekai In-Shū shakaishi 金文の世界 殷周社会史. Taibei, 1971,

Zhongguoshehui kexueyuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所, Yin Zhou jinwen jicheng shiwen 殷周金文集成釋文 (collection d’inscription sur bronze des dynasties Yin et Zhou avec textes décryptés). Xianggang : Xianggang zhongwen daxue zhongguo wenhua yanjiusuo, 2001, (6 vol.) 600 ; 432 ; 607 ; 470 ; 506 et 784 p.

Zhongguo wenwu jinghua dacidian qingtongquan 中国文物精华大辞典·青铜卷. Shanghai : Shanghai cishu, (1995), 2002, 426 p.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s